TJ Lokomotiva Ostrava Licenční podmínky
Poslední aktualizace dne: February 10 2009 22:49:04
Na t?chto webových stránkách, stejn? jako na FTP serveru není umíst?? žádný ilegalní, nebo jinak práv?e napadnutelný obsah. Taktéž zde není umíst?no nic, co by mohlo vést k porušení autorských práv. Hlavní administrátor, administrátor ani uživatelé nejsou n?jak zodpov?dní za chyby jednotlivce. Tento redak?ní systém je postaven na soukromý každého uživatele. Znamená to tedy, že ani samotni administráto?i nemají p?ístup k vašim soukromým údajům jakýmiž jsou nap?íklad: Heslo a Soukromé zprávy na webu. Pro: fórum, shoutbox a soukromé zprávy, platí tato pravidla: 1) Ve výše zmín?ných je p?ísný zákaz spámu! Spam=Ban 1.2) Pro dotazy je ur?eno fórum 1.3) Na všem výše zmín?ném je p?ísn? zakázána pomluva administrátorů (jednoduše, pokud se vám nelibí jednání n?kterého z nich, prosím o kontaktováni do Technické podpory. 1.4) Na tomto webu je zakázáno umísťovat ilegalní obsah, nebo obsah porušující autorská práva. =BAN Prosíme o dodržená veškerých t?chto bodů, D?kujeme, SojakP7410 (hlavní administrace)